Konut ve İşyeri Yardım Hizmeti

Müşterinin konutunda veya işyerinde meydana gelebilecek acil onarım gerektiren durumlarda elektrikçi, tesisatçı, çilingir, camcı gibi bağlantılı bulunduğumuz hizmet birimleri 24 saat hizmet vermektedirler.

• Konut/İşyeri Yardım Hizmetleri
Güvenlik, Mesajların iletilmesi vb gibi)
• Kişisel Yardım
Acil Tıbbi Yardım, Kurtarma, Seyahatten geri dönme vb.
• Bilgi servisi ve profesyonel yardım organizasyonları

Konut ve İşyeri Yardım teminatları diğer yardım hizmetlerinde bulunan teminatlar eklenerek kuruma özel ve geniş teminatlı paketler oluşturulabilir.